สถิติลำดับการใช้งานภายในห้องสมุด
ลำดับที่       ถึง   
ระหว่างลำดับที่ 1 ถึง 10 จำนวน 119 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่ใช้งานภายในห้องสมุดลำดับที่
1 โครงการการจัดทำแผนแม่บทเมืองโบราณจังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมจัดทำแผนแม่บทเมืองโบราณในจังหวัดนครสวรรค์ / เสนอ จังหวัดนครสวรรค์ โดย บริษัท นอร์ทเทิร์นซัน (1935) จำกัด. 271
2 อีเลียด / โฮเมอร์ ; ชินจีอึน, เรียบเรียง ; เนตรนภา ปะวะคัง, แปล. 202
3 สัตว์ชายฝั่งทะเลไทย = Marine animals of Thailand / สุรินทร์ มัจฉาชีพ. 113
4 แก๊งซ่าท้าทดลอง / Gomdori co;อภิศรี นิรุตติปัญญากุล,ผู้แปล;กรกาจน์ ขอดเตชะ,สาริณี โพธิ์เงิน, วลี จิตจำรัสตน์, ผู้แปลร่วม ; พงษ์ชัย ศรีพันธุ์,บรรณาธิการ. 113
5 พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 / ราชบัณฑิตยสถาน. 104
6 เอกสารคำสอนรายวิชาสัตววิทยา / พรรณี ใจสะอาด. 104
7 นิทานนานาชาติ ชุดที่ 1 / พี่อุ้ย [นามแฝง]. 95
8 อาณาจักรสัตว์ = Grand Atlas of Animals / อรพิน ยงวัฒนา. 95
9 ชีววิทยา สัตววิทยา 2 / สีมา ชัยสวัสดิ์, ผุสดี ปริยานนท์ และ มาลินี ฉัตรมงคลกุล. 95
10 ศิลปะ การละเล่นและการแสดงพื้นบ้านของไทย = Thai folk culture / สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 86
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?