สถิติลำดับการยืมทรัพยากร
ลำดับที่       ถึง   
ระหว่างลำดับที่ 1 ถึง 10 จำนวน 10 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่ยืมลำดับที่
1 เพชรพระอุมา / โดย พนมเทียน, นามแฝง 3,0991
2 วิถีไทย = Thai Livings / คณะกรรมการจัดทำหนังสือภาษาไทย สถาบันราชภัฏเชียงใหม่. 1,0802
3 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน / สงวน สุทธิเลิศอรุณ. 9953
4 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน / ประสิทธิ์ ทองอุ่น...[และคนอื่นๆ] 8014
5 พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตน / เรียม ศรีทอง. 7095
6 พื้นฐานการวิจัย = Basic of Research / ยุทธพงษ์ กัยวรรณ์. 6846
7 องค์การและการจัดการ = Organization & Management / พยอม วงศ์สารศรี. 6677
8 มนุษยสัมพันธ์ / วิภาพร มาพบสุข. 6528
9 วิวัฒนาการการเมืองการปกครองไทย / ลิขิต ธีรเวคิน. 6519
10 กระบวนการและเทคนิคการทำงานของนักพัฒนา / ปาริชาติ วลัยเสถียร. 65010
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?