สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 จำนวน 64 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 แมทชิ่งโปรแกรม กายวิภาคและสรีรวิทยาของมนุษย์ / พิชิต ภูติจันทร์, เอม จิตตรง และ สมหวัง ชาญศิริวัฒน์. 12
2 พลานุภาพแห่งวรรณกรรม / พิทยา ว่องกุล. 12
3 ลิลิตนิทราชาคริต / พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว. 12
4 แคมคาร์ ทีลอซู / บรรณาธิการโดย อำนวยพร บุญจำรัส. 12
5 ล่องล้านนา / รัตนพล ชื่นค้า, บรรณาธิการ. 12
6 การบริหารทรัพยากรทางการศึกษา = Administration of Educational Resources / ภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล. 12
7 ศึกษาเรียนรู้ / อุทัย ดุลยเกษม. 12
8 จิตวิทยาการเรียนการสอน / เฉลา ประเสริฐสังข์. 12
9 มาตรฐานโครงสร้างตัวอักษรไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 12
10 ผู้ชายหลายมิติ = A Beautiful Mind / ซิลเวีย นาซาร์ แปลโดยนพมาส แววหงส์. 12
1234567
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?