สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 29 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2563 จำนวน 329 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 พฤติกรรมการสอนดนตรี / ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 24
2 จิตวิทยาพัฒนาการ / จรูญ ทองถาวร. 15
3 คู่มือการศึกษาวิชาพัฒนาการเด็ก Child Development / น้อมฤดี จงพยุหะ, ศิริรัตน์ เจริญศักดิ์ และ สมประสงค์ ปิ่นจินดา. 24
4 จริยธรรมกับการศึกษา / ธีระพร อุวรรณโณ, บรรณาธิการ. 15
5 ธรรมเพื่อชีวิต / กนก จันทร์ขจร. 15
6 การเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาการของสังคม / สนิท สมัครการ. 15
7 พุทธประวัติ / บรรจบ บรรณรุจิ. 15
8 สอนจริยศึกษาด้วยเพลง / ทรง จิตประสาท. 24
9 เศรษฐศาสตร์แรงงาน / อัมพร วิจิตรพันธ์. 15
10 เทคนิคการถ่ายภาพ / ศักดา ศิริพันธุ์. 15
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?