สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 23 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2564 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 27
2 คู่มือการบัญชีอุตสาหกรรม (พร้อมสูตรต่างๆในการผลิตสินค้า) วิธีปฎิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มและการประกันภัย / วิชัย เดชรุ่งเรืองเจริญ. 27
3 พฤติกรรมจริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน : ศึกษาตามแนวทางจิตวิทยาสังคม / ชัยพร วิชชาวุธ. 18
4 ความปลอดภัยในการบริโภคอาหารกึ่งสำเร็จรูป / ลำดวน เศวตมาลย์ และ ธิติรัตน์ ปานม่วง. 18
5 จริยศาสตร์ตะวันตก : ค้านท์ มิลล์ ฮอบส์ รอลส์ ซาร์ทร์ / เนื่องน้อย บุณยเนตร. 18
6 การพัฒนาชนบทแบบผสมผสานสำหรับประเทศไทย / พัฒน์ สุจำนงค์. 18
7 อังกฤษ : ไวยกรณ์ / นาฏยา วิพุธศิริ. 18
8 เรียนอังกฤษจากนิทาน = English in popular tales / สุรภีพรรณ ฉัตราภรณ์. 18
9 หมอปลัดเลกับกรุงสยาม นายหนหวย / นายหนหวย. 18
10 การนิเทศแบบคลีนิค (การนิเทศแบบมีส่วนร่วม) / นิพนธ์ ไทยพาณิช. 18
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?