สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 23 มกราคม 2564 จำนวน 1000 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 การใช้ภาษาในการตั้งชื่อของคนไทย / สุภาพรรณ ณ บางช้าง. 24
2 รายงานการวิจัยการวิเคราะห์ความเชื่อของชายไทยในสวัสดิรักษา = An analysis of the beliefs of Thai Men in Swasdi Raksa / นันทา ขุนภักดี. 15
3 การพัฒนาวิชาชีพครู / กัญภร เอี่ยมพญา 15
4 จิตวิทยาเบื้องต้น / โดย กาญจนา คำสุวรรณ และ นิตยา เสาร์มณี. 15
5 มนุษยศาสตร์อุตสาหกรรม / กังวล เทียนกัณฑ์เทศน์. 15
6 คู่มือครู : การอบรมความรู้และจริยธรรมเพื่อชีวิต ตอนที่ 2 / โดย กนก จันทร์ขจร. 15
7 ปฐมสมโพธิฉบับล้านนา / บำเพ็ญ ระวิน. 15
8 สังคมวิทยา มานุษยวิทยา / บรรพต วีระสัยและคนอื่น ๆ. 15
9 มนุษย์กับสังคม : สังคมและวัฒนธรรมไทย / อานนท์ อาภาภิรม. 15
10 สังคมวิทยา / อานนท์ อาภาภิรม. 15
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?