สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2562 จำนวน 150 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า / สุกานดา ดีโพธิ์กลาง ...(และคนอื่นๆ) 51
2 สารานุกรมธาตุ = Encyclopedia of the lements / ชัยวัฒน์ เจนวาณิชย์. 42
3 CDM กลไกหยุดภาวะโลกร้อน. 23
4 Law and Society / Steven Vago. 23
5 วรรณคดีวิจารณ์ / กุหลาบ มัลลิกะมาส. 23
6 การประมวลสารนิเทศสำเร็จรูป / จินดารัตน์ เบอรพันธุ์. 14
7 ปัญหาเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ / วรเวศม์ สุวรรณระดา และ อาภาพรรณ คำวชิรพิทักษ์. 14
8 การขนส่งผู้โดยสารเพื่อการท่องเที่ยว = Passenger transport for tourism / บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา. 14
9 การพัฒนาชุดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารและสารอาหาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 = The development of the instructional package in science on food and nutrients for prathomsuksa 4 students / นรินทร์ สิงห์สม. 14
10 ทบทวงฝึกพูดภาษาอังกฤษจากประโยคและวลีด้วยตนเอง / ลลณี ศรีแสง. 14
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?