สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวน 174 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 เคมีอาหาร = Food chemistry / นิธิยา รัตนาปนนท์. [book] 61
2 อีสานนิยม : ท้องถิ่นนิยมในสยามประเทศไทย = Isan : Regionalism in Northeastern Thailand / , ชาร์ลส์ เอฟ คายส์, ผู้เขียน ; รัตนา โตสกุล, ผู้แปล. 42
3 คู่มือโปรแกรมภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น / วิทยา เรืองพรวิสุทธิ์. 33
4 กลศาสตร์ของวัสดุ / ธรรม์ณชาติ วันแต่ง. 24
5 "ภูมิไทย ชุดไทย" การสร้างความภาคภูมิใจเกี่ยวกับผ้าไทย อันเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาติ. 24
6 สัญลักษณ์แห่งการเกิด = Symbolic of born / บัญชา ควรสมาคม. 24
7 ภาษิตและสำนวน วรรณกรรมมุขปาฐะเมืองนครศรีธรรมราช / วิมล ดำศรี. 24
8 สังคมจีนในประเทศไทย : ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ = Chinese society in Thailand : an analytical history / G. William Skinner ; พรรณี ฉัตรพลรักษ์ ... [และคนอื่น ๆ], ผู้แปล ; ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ 24
9 7 อาชีพอิสระทำเงินยอดนิยม / เอกชัย มงคลสมัย. 24
10 ปัญญาอมตะ / สุวินัย ภรณวลัย. 15
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?