สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 05 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 05 สิงหาคม 2563 จำนวน 903 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ / พวงรัตน์ ทวีรัตน์. 23
2 วรรณคดีท้องถิ่นพินิจ / บรรณาธิการโดย สุกัญญา ภัทราชัย. 23
3 6 จอมพลไทย ยุคระบอบประชาธิปไตย / ศรีพนม สิงห์ทอง. 14
4 ทัศนคติ : การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย. 14
5 คู่มือครู : การอบรมความรู้และจริยธรรมเพื่อชีวิต / โดย กนก จันทร์ขจร. 14
6 ศีลธรรมสำหรับชั้น ป.กศ.สูง สังคม 13 อ.ศ.ร., อ.ส.ช. ผู้สอบชุด พ.ม / สถิต วงศ์สวรรค์ และ สุขสมาน วงศ์สวรรค์. 14
7 อรุณเบิกฟ้า / พูนศักดิ์ ศักดานุวัฒน์. 23
8 วิมลเกียรตินิทเทสสูตร / เสถียร โพธินันทะ. 14
9 800 ปัญหาภาษาอังกฤษ / นาฏยา วิพุธศิริ. 14
10 การเขียนแอพพลิเคชันด้วย Visual basic 2017 / ปิยะ นากสงค์...[และคนอื่นๆ], กองบรรณาธิการ. 14
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?