สถิติการดูข้อมูลบรรณานุกรม
วันที่สิ้นสุด :
ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 จำนวน 479 รายการ
ลำดับที่ชื่อเรื่องจำนวนครั้งที่เปิดลำดับที่
1 พฤติกรรมการสอนดนตรี / ณรุทธ์ สุทธจิตต์. 22
2 การวิจัยหญ้าหวาน = Stevia Research / โดย ไมตรี สุทธจิตต์ และคนอื่น ๆ . 22
3 40 ปีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี / สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย. 13
4 ทัศนคติ : การจัดการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมอนามัย. 13
5 เทศน์มหาชาติฉลอง 200 ปีสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส / สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส. 13
6 รัฐศาสตร์เบื้องต้น / อานนท์ อาภาภิรม. 13
7 ประวัติศาสตร์ลาว / History of Laos / เติม วิภาคย์พจนกิจ. 13
8 ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ = Economic Geography / ดวงพันธ์ หรรษา และ วรรณี พุทธาวุฒิไกร. 13
9 การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ / วิชัย เทียนน้อย. 13
10 การจัดการดิน / นิยม บุญพิคำ. 13
12345678910...
ไดอะล็อกจัดการการส่งข้อมูลสถิติทางอีเมล
ที่อยู่อีเมล  
หัวเรื่อง  
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?