ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ตุลาคม 2562 พบ 132 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กัญชงหรือเฮมฟ์ ปลูกก่อน รวยก่อน / พินิจ จันทร และคณะ.
ชื่อผู้แต่ง พินิจ จันทร
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 583.45 พ685ก
วันที่สร้าง 11 ต.ค. 2562

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กัญชายาวิเศษ เล่ม 2 กัญชารักษามะเร็ง / สมยศ ศุภกิจไพบูลย์ และพรรคเขียว จรรโลงโลก.
ชื่อผู้แต่ง สมยศ ศุภกิจไพบูลย์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 583.45 ส274ก (ล.2)
วันที่สร้าง 11 ต.ค. 2562

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำให้การของ N / มินะโตะ, คะนะเอะ ; หนึ่งฤทัย ปราดเปรียว, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่ง มินะโตะ, คะนะเอะ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ น ม581ค
วันที่สร้าง 11 ต.ค. 2562

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ดอกไม้สีม่วง / วราภา.
ชื่อผู้แต่ง วราภา.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ น ว171ด
วันที่สร้าง 11 ต.ค. 2562

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ทำไมพุทธจึงเป็นศาสนาแห่งความจริง / โรเบิร์ต ไรท์ ; ธีร์ ทิพกฤต, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่ง ไรท์, โรเบิร์ต
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 294.3015 ร951ท
วันที่สร้าง 11 ต.ค. 2562

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หยางกุ้ยเฟย / วลี รัตนา.
ชื่อผู้แต่ง วลี รัตนา
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่
วันที่สร้าง 11 ต.ค. 2562

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง หฤหรรษ์ซ่อนเลือด = Indulgence in oeath / J.D.Roob ; กานต์สิริ โรจนสุวรรณ, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่ง ร๊อบ, เจ.ดี
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ น ร186ห
วันที่สร้าง 11 ต.ค. 2562

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เพรชร้าว / ชูวงศ์ ฉายะจินดา.
ชื่อผู้แต่ง ชูวงศ์ ฉายะจินดา
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ น ช682พ
วันที่สร้าง 11 ต.ค. 2562

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ใต้รอยกรีด = It's all about the cut/ สินฝ้าย
ชื่อผู้แต่ง สินฝ้าย
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 616.895 ส724ต
วันที่สร้าง 11 ต.ค. 2562

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง AutoCAD 2019 :2D Drafting (สำหรับงานเขียนแบบ 2 มิติ) / ภานุพงษ์ ปัตติสิงห์.
ชื่อผู้แต่ง ภานุพงษ์ ปัตติสิงห์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 006.68 ภ446อ 2561
วันที่สร้าง 10 ต.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
ศูนย์วิทยบริการ (ย่านมัทรี)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?