ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 พบ 89 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 1,000 ประโยค คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการเดินทาง / พี่มูมู่ ไกด์มือหนึ่ง.
ชื่อผู้แต่ง พี่มูมู่ ไกด์มือหนึ่ง
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 428.1 พ791ห
วันที่สร้าง 16 ส.ค. 2561

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Knight คู่มือนักรบยุคกลาง = Knight : the medieval warrior's manual / ไมเคิล เพรสท์วิค ; วรรธนา วงษ์ฉัตร, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่ง เพรสท์วิค, ไมเคิล
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 355.30942 พ915ค
วันที่สร้าง 16 ส.ค. 2561

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กลยุทธ์การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ = Human Resource Planning Strategy / ภาวิณี เพชรสว่าง.
ชื่อผู้แต่ง ภาวิณี เพชรสว่าง
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 658.301 ภ478ก
วันที่สร้าง 16 ส.ค. 2561

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กิน Guidebook # I : สรุปทุกเรื่องการกินที่คุณต้องรู้ / สุภาสินี รัตนศุกล.
ชื่อผู้แต่ง สุภาสินี รัตนศุกล
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 613.2 ส839ก
วันที่สร้าง 16 ส.ค. 2561

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความลับในร่างกายมนุษย์ที่เราไม่เคยรู้ / เกวิน ฟรานซิส ; น้ำทิพย์ ส่งสวัสดิ์, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่ง ฟรานซิส, เกวิน
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 611 ฟ134ค
วันที่สร้าง 16 ส.ค. 2561

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จิตวิทยาการเรียนการสอน / วีรพล แสงปัญญา.
ชื่อผู้แต่ง วีรพล แสงปัญญา
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 370.15 ว831จ
วันที่สร้าง 16 ส.ค. 2561

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เทคนิคจิตวิทยาสำหรับการไกล่เกลี่ย / ณัฐนันท์ คุณเงิน, บรรณาธิการ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 347.09 ท591
วันที่สร้าง 16 ส.ค. 2561

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ล่องลำนาวาอยุธยาตามรอยขันที / จักราพิชญ์ อัตโน.
ชื่อผู้แต่ง จักราพิชญ์ อัตโน
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 923.251 จ233ล
วันที่สร้าง 16 ส.ค. 2561

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โลกที่รัก : บันทึกสะเทือนอารมณ์จากสงคราม และคำวิงวอนจากเด็กหญิงชาวซีเรีย = Dear world : a Syrian girl's story of war and plea for peace / บานา อัลอาเบด ; พลอยแสง เอกญาติ, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่ง อัลอาเบด, บานา
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 956.910423 อ573ล
วันที่สร้าง 16 ส.ค. 2561

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง A student's guide to Maxwell's equations / Daniel Fleisch.
ชื่อผู้แต่ง Fleisch, Daniel A
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 530.141 F596S
วันที่สร้าง 15 ส.ค. 2561
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?