ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2564 พบ 306 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 30 โครงงานระบบนิเวศรอบโลก / Janice VanCleave ;ไชโย ชูหมื่นไวย, ผู้แปล.
ชื่อผู้แต่ง แวนคลิฟ, จานิช
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 507.8 ว941ส
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2564

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Advanced English grammar for high learners / สำราญ คงยิ่ง.
ชื่อผู้แต่ง สำราญ คำยิ่ง.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 425 ส217อ 2557
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2564

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง All that IELTS : คู่มือเตรียมสอบ IELTS ใหม่ล่าสุด ฉบับครบจบไวในเล่มเดียว : writing reading listening speaking / John Chung ; กฤตธนา ไวยธิรา, พริมขวัญ โกสลมนัส, แปล ; พรทิพย์ เกษมกมลกิจ, เรียบเรียง.
ชื่อผู้แต่ง ชัง, จอห์น.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 428.24076 ช349อ
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2564

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Ayutthaya underground ประวัติศาสตร์อยุธยาจากวัด วัง ชั้นดิน และสิ่งของ / บรรณาธิการโดย พิพัฒน์ กระแจะจันทร์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 959.314 อ164
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2564

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Dropship จับเสือมือเปล่าออนไลน์ เปิดร้านไม่มีของก็ขายได้ / วิฑูร แสงทรัพย์.
ชื่อผู้แต่ง วิฑูร แสงทรัพย์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 658.87 ว573ด
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2564

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการธุรกิจอาหารขนาดกลางและขนาดย่อม / พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์.
ชื่อผู้แต่ง พิทวัส เอื้อสังคมเศรษฐ์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 658.022 พ672ก
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2564

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การจัดการแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายแรงงาน / สมคิด บางโม.
ชื่อผู้แต่ง สมคิด บางโม.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 658.315 ส234ก
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2564

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การติดตั้งไฟร์วอลล์ในองค์กรบน centos (ภาคปฏิบัติ)/ สุรพันธ์ สามาตรกูล.
ชื่อผู้แต่ง สุรพัธ์ สามาตรกูล
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 005.8 ส852ก
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2564

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การภาษีอากรธุรกิจ = Business taxation / สมคิด บางโม.
ชื่อผู้แต่ง สมคิด บางโม.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 336.2 ส234ก 2563
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2564

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเมืองการปกครองของไทย= The Thai politices and governance / สุดาภรณ์ อรุณดี
ชื่อผู้แต่ง สุดาภรณ์ อรุณดี
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 320.9593 ส769ก
วันที่สร้าง 22 ม.ค. 2564

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?