ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 พบ 83 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง : ,
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 และประชุมวิชาการ เรื่อง ห้องสมุดดิจิทัลกับการก้าวสู่ยุค Thailand 4.0 = Digital Library Towards Thailand 4.0 วันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร / สุจิตร สุวภาพ,บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่ง สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ.. การประชุมใหญ่สามัญประจำปี
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 020 ส293ก
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน / คณะผู้จัดทำ ศรีวรรณ ไชยสุข ... [และคนอื่น ๆ].
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 333.95 ค181
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 12 กันยายน 2557 / สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่ง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 351.593 ส691ค
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ฉันไม่มีเงินมากมาย แต่ฉันมีความสุขมหาศาล / นเรศร นันทสุทธิวารี.
ชื่อผู้แต่ง นเรศร นันทสุทธิวารี
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 915.9304 น266ฉ
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ครบรอบ 1 ปี(12 กันยายน 2557-12 กันยายน 2558) / สำนักนายกรัฐมนตรี.
ชื่อผู้แต่ง สำนักนายกรัฐมนตรี
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 320.9593 ส691ร
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วารสารสมาคมนักวิจัย : สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 19 ก.พ. 2561

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 30 juices for detox = สวย สุขภาพดี ได้ทุกวัน / ปรีดา เหตระกูล, บรรณาธิการ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 641.34 ส647
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2561

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Keep calm and cook fusion : กล้าปรุงมันๆ แบบฟิวชั่นสไตล์ / น่าน หงษ์วิวัฒน์ ; แวววรรณ หงษ์วิวัฒน์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่ง น่าน หงษ์วิวัฒน์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 641.5 น467ค
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2561

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Sufficiency thinking : Thailand's gift to an unsustainable world / editors: Gayle C. Avery, Harald Bergsteiner.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 330.9593 S946
วันที่สร้าง 18 ก.พ. 2561

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?