ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2563 พบ 126 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Syntax สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดี ๆ ที่ต้องทำก่อนเดินเข้าห้องสอบ / ณัฐ อุดมพาณิชย์.
ชื่อผู้แต่ง ณัฐ อุดมพาณิชย์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 510.07 ณ321ส
วันที่สร้าง 29 ม.ค. 2563

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กรงเล็บมังกร : แสนยานุภาพและบทบาทของกองทัพจีน = Dragon claws: the power and role of chinese armed force / จุลชีพ ชินวรรโณ
ชื่อผู้แต่ง จุลชีพ ชินวรรโณ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 355.00951 จ658ก
วันที่สร้าง 29 ม.ค. 2563

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 3 พาราไดม์ทางรัฐประศาสนศาสตร์ : แนวคิด ทฤษฎี และการนำไปปฏิบัติจริง = 3 paradigms of public administration : Concepts, theories,and practices / ปกรณ์ ศิริประกอบ.
ชื่อผู้แต่ง ปกรณ์ ศิริประกอบ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 351.011 ป117ส
วันที่สร้าง 28 ม.ค. 2563

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง 780 ไอเดีย ครบเครื่องเรื่องงานบ้าน / กองบรรณาธิการนิตยสารเฮลท์โชซอน, เขียน ; ตรองสิริ ทองคำใส, แปล.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 648 จ688
วันที่สร้าง 28 ม.ค. 2563

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง กระบวนการสันติภาพแห่งเมียนมา/พม่า : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาล กองทัพ และกลุ่มชาติพันธุ์ / ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร.
ชื่อผู้แต่ง ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 320.9591 ฐ369ก
วันที่สร้าง 28 ม.ค. 2563

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การบริหารจัดการ การเมือง ท้องถิ่นและเมือง / รงค์ บุญสวยขวัญ.
ชื่อผู้แต่ง รงค์ บุญสวยขวัญ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 352.7344 ร113ก
วันที่สร้าง 28 ม.ค. 2563

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การปฎิวัติครั้งที่สาม สู่แผ่นดินจีนยุคใหม่ภายใต้ผู้นำตลอดกาล สี จิ้นผิง / เอลิซาเบท อีโคโนมี.
ชื่อผู้แต่ง เอลิซาเบท อีโคโนมี
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 923.151 อ915ก
วันที่สร้าง 28 ม.ค. 2563

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์องค์การและการจัดการวิถีสู่การปฎิบัติสำหรับผู้บริหารทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนในศตวรรษที่ 21 / พลอย สืบวิเศษ.
ชื่อผู้แต่ง พลอย สืบวิเศษ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 352.2 พ451ก
วันที่สร้าง 28 ม.ค. 2563

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การเมืองแห่งชีวิตประจำวัน = Politics of the everyday / เอซิโอ มานซินี่ ; อนุสรณ์ ติปยานนท์, แปล.
ชื่อผู้แต่ง มานซินี่, เอซิโอ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 306.2 ม442ก
วันที่สร้าง 28 ม.ค. 2563

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ความไว้วางใจสาธารณะกับธรรมาภิบาลของรัฐไทย / ชนิดา จิตตรุทธะ.
ชื่อผู้แต่ง ชนิดา จิตตรุทธะ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 351.593 ช152ค
วันที่สร้าง 28 ม.ค. 2563

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?