ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 มีนาคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 พบ 88 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ถอดบทเรียนการต่อสู้ทุจริตโครงการจำนำข้าว / วิชชา มหาคุณ.
ชื่อผู้แต่ง วิชา มหาคุณ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 338.18 ว545ถ
วันที่สร้าง 20 มี.ค. 2562

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง มุมมองเปลี่ยนไป จิตใจเปลี่ยนแปลง / นฤมล ปราชญโยธิน, ผู้เรียบเรียง : ไอธัมม์ หทัยประดุง, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่ง นฤมล ปราชญโยธิน.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 920.0593 น276ม
วันที่สร้าง 20 มี.ค. 2562

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ร้อยเรียงเรื่องเล่าขานธนาคารออมสิน / ธนาคารออมสิน ; ธภัทร ทัพพะรังสี, บรรณาธิการ ; บุญเตือน ศรีวรพจน์, ผู้ประพันธ์บทร้อยกรอง.
ชื่อผู้แต่ง ธนาคารออมสิน.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 332.21 ธ242ร
วันที่สร้าง 20 มี.ค. 2562

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Flash game workshop / สรวุฒิ ชัยดรุณ.
ชื่อผู้แต่ง สรวุฒิ ชัยดรุณ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 006.696 ส853ฟ
วันที่สร้าง 19 มี.ค. 2562

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือเตรียมสอบนายสิบตำรวจชั้นประทวนสายป้องกันและปราบปราม / กลุ่มพัฒนาวิชาการ.
ชื่อผู้แต่ง กลุ่มพัฒนาวิชาการ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 344.05 ค695
วันที่สร้าง 19 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง จุลสารลายไทย ฉบับปีพุทธศักราช 2561 / รวิภา ซื้อสัตย์, บรรณาธิการ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 895.914 จ671
วันที่สร้าง 19 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ตะลุยข้อสอบ 1,000 ข้อ นายสิบตำรวจสายป้องกันและปราบปราม / ติวเตอร์เดียว, ผู้รวบรวมและเรียบเรียง.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 344.05 ต258
วันที่สร้าง 19 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เรื่องเล่าหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ / สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.
ชื่อผู้แต่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 390.9593 ม246ร
วันที่สร้าง 19 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง โรคผิวหนัง เล็ก-ใหญ่ ป้องกัน-รักษาได้ด้วยตนเอง / พิศาลยุทธ มะโนมัยสิทธิ์; บรรณาธิการ : เจษฎา ศรีวัฒนเมธากุล
ชื่อผู้แต่ง พิศาลยุทธ มะโนมัยสิทธิ์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 616.5 พ752ร
วันที่สร้าง 19 มี.ค. 2562
ทรัพยากร
ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)
ศูนย์วิทยบริการ (ย่านมัทรี)
- สถานะ: กำลังดำเนินการ (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม / บุญธรรม ภัทราจารุกุล.
ชื่อผู้แต่ง บุญธรรม ภัทราจารุกุล
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 620.11 บ471ว
วันที่สร้าง 19 มี.ค. 2562

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?