ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤศจิกายน 2560 ถึง 30 พฤศจิกายน 2560 พบ 105 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง Impressions of biodiversity and indigenous culture in Singapore, Malaysia, Thailand, Hawaii and New Zealand / Suphawan Vongkamjan, F. Bruce Sampson.
ชื่อผู้แต่ง Suphawan Vongkamjan
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 333.95 S959I
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2560

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น / สิริรัฎฐ์ กาญจนโพธิ์.
ชื่อผู้แต่ง สิริรัฎฐ์ กาญจนโพธิ์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 371.3 ส731ก
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2560

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี : ตามรอยเสด็จพระราชดำเนินที่จังหวัดนครสวรรค์ / สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์, บรรณาธิการ.
ชื่อผู้แต่ง สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 923.2593 ฉ421
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2560

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พรรณไม้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ / สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
ชื่อผู้แต่ง สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 581.9593 ส839พ
วันที่สร้าง 23 พ.ย. 2560

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือศึกษาพรรณไม้ในสวนสัตว์อุบลราชธานี = Plants in UbonratchathaniZoo / เรื่องและภาพ, หน่วยปฏิบัติการพฤกษศาสตร์ อพ.สธ., ขจรศักดิ์ วรประทีป ... [และคนอื่นๆ] ; บรรณาธิการ, ปิยรัษฏ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 580.12 ค695
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ดุจหยาดฝนจากฟ้า / สำนักยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.
ชื่อผู้แต่ง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด.. สำนักยุทธศาสตร์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 923.1593 ส691ด
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ผึ้งและชันโรง ในพื้นที่โครงการ อพ.สธ. จังหวัดกาญจนบุรี / สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์...[และคนอื่นๆ].
ชื่อผู้แต่ง สุรีรัตน์ เดี่ยววาณิชย์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 638.1 ส867ผ
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พืชผักพื้นบ้าน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ / สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์.
ชื่อผู้แต่ง สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 635.4 ส839พ
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พืชสมุนไพรจากไม้ดอกเหลือง / เรื่องและภาพ, ธาตรี ผดุงเจริญ, สุชาดา สุขหร่อง ; บรรณาธิการ, ผุสดี ปริยานนท์.
ชื่อผู้แต่ง ธาตรี ผดุงเจริญ
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 615.321 ธ513พ
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พืชหัว / สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์.
ชื่อผู้แต่ง สุภาวรรณ วงค์คำจันทร์
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
เลขหมู่ 635.2 ส839พ
วันที่สร้าง 22 พ.ย. 2560

12345678910...
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?