บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2563 ถึง 31 ตุลาคม 2563 พบ 86 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง กักกันพืช กับเขตปลอดศัตรูพืช / อังคณา. [บทความ]
ผู้แต่ง อังคณา.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2563

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 / กองบรรณาธิการผลิใบ. [บทความ]
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2563

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การรับรองคุณภาพสินค้ายางแท่งเอสทีอาร์ เพื่อส่งออก / สุภาพร พรหมพันธุ์. [บทความ]
ผู้แต่ง สุภาพร พรหมพันธุ์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2563

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง คลินิกเกษตรเคลื่อนที่เพื่อการเกษตร / อังคณา. [บทความ]
ผู้แต่ง อังคณา.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2563

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ผลงานวิจัยดีเด่น' 62 ระดับดีเด่น / กองบรรณาธิการผลิใบ. [บทความ]
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2563

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง มันฝรั่ง จากดอยหรือต่างเมือง / อังคณา สุวรรณกูฏ. [บทความ]
ผู้แต่ง อังคณา สุวรรณกูฏ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2563

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ลองกองจากไม้ป่า สู่ไม้ผล / อังคณา. [บทความ]
ผู้แต่ง อังคณา.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2563

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง สวนพฤกษศาสตร์สิงคโปร์ / กองบรรณาธิการผลิใบ. [บทความ]
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2563

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เกษตรและอาหาร หลังโควิด-19 / อังคณา สุวรรณกูฏ. [บทความ]
ผู้แต่ง อังคณา สุวรรณกูฏ.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2563

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง แล้งนี้จะจัดการรับมือภัยแล้งกันอย่างไร / นวลศรี โชตินันท์. [บทความ]
ผู้แต่ง นวลศรี โชตินันท์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 28 ต.ค. 2563

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?