บทความใหม่
เดือน ปี ห้องสมุด
บทความใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 เมษายน 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 พบ 81 รายการ
1 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง การวิจัยและพัฒนาฟิล์มคาร์บอนเสมือนเพชรด้วยเทคนิคแสงซินโครตรอน / ศรายุทธ ตั้นมี. [บทความ]
ผู้แต่ง ศรายุทธ ตั้นมี.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564

2 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง บทวิพากษ์ภูมิศาสตร์โลจิสติกส์ กรณี OBOR-คลองไทย-สะพานเกาะสมุย / ระหัตร โรจนประดิษฐ์. [บทความ]
ผู้แต่ง ระหัตร โรจนประดิษฐ์.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564

3 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง เครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่ การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Professional project management) |h [บทความ] : แนวทางการปฏิบัติในการทำงานจากที่บ้าน (Work from home: WFH) / พรชัย องค์วงศ์สกุล. [บทความ]
ผู้แต่ง พรชัย องค์วงศ์สกุล.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 09 เม.ย. 2564

4 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง "ก้ามปูหลุด" ยอดสมุนไพรยาขับปัสสาวะ รักษานิ่วในทางเดินปัสสาวะ. [บทความ]
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2564

5 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง "คูล ทู ทัช" แพ็กเกจจิ้งจากพลาสติกชีวภาพ / กองบรรณาธิการวารสารบรรจุภัณฑ์ไทย. [บทความ]
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2564

6 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง "ชงโค" สรรพคุณช่วยดับพิษไข้ และเป็นยาระบาย ประโยชน์ดีต่อสุขภาพ. [บทความ]
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2564

7 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง "บรรจุภัณฑ์สำหรับ SME ไม่รู้ ไม่รอด" / วันชัย แหลมหลักสกุล. [บทความ]
ผู้แต่ง วันชัย แหลมหลักสกุล.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2564

8 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง 10 ปัจจัย เร่งกระตุ้นให้ธุรกิจเชิงพาณิชย์ทั่วโลกหันมาปรับใช้ 5 G / หัวเว่ย. [บทความ]
ผู้แต่ง หัวเว่ย.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2564

9 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง ASEAN Power Grid เชื่อมโยงพลังงานไฟฟ้าอาเซียน สร้าง "โอกาสและคุณค่าใหม่" เพื่อก้าวสู่อนาคตร่วมกัน / สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย. [บทความ]
ผู้แต่ง สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2564

10 ประเภทสื่อ บทความ
ชื่อเรื่อง GREEN MISSION ภารกิจปรับและเปลี่ยนเพื่อช่วยโลก PEA / สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย. [บทความ]
ผู้แต่ง สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย.
ห้องสมุด ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์
วันที่สร้าง 08 เม.ย. 2564

123456789
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?