ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 13 ผู้แต่ง
รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. 158 
2 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ. 8 
3 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.กลุ่มนโยบายและแผนการศึกษามหภาคและกิจการสภาการศึกษา. 12557.
4 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.กลุ่มบริหารงานวิจัยและส่งเสริมการใช้ประโยชน์. 12552
5 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, ผู้แต่งร่วม. 12546
6 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา. 4 
7 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.สำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา. 2 
8 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.สำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้. 4 
9 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา. 2 
10 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ. 4 

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?