ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 10 ผู้แต่ง
รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. 142 
2 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.$bสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ. 12559.
3 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักบริหารโครงการส่งสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ. 12557.
4 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา และพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ. 12560.
5 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ. 2 
6 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ. 2 
7 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักบริหารงานวิทยาลัยชุมชน. 12552.
8 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักยุทธศาสตร์อุดมศึกษาต่างประเทศ. 12553
9 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา. 12557.
10 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว. 12556.

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?