ผลการค้นหา
จำกัด
ประเภทวัสดุ
ห้องสมุด
ที่ตั้ง
ลักษณะเนื้อหา
ประเทศ
ภาษา
Collection
ปี -
พบ 10 ผู้แต่ง
รายการ/หน้า
จัดเรียงโดย ลักษณะการจัดเรียง
บันทึก ส่งออก ลบที่บันทึก ประวัติการค้น
 เลขที่รายการจำนวนปีพิมพ์
1 กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ. 275 
2 กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ กองวิจัยทางการศึกษา กลุ่มวิจัยพัฒนาการเรียนรู้. 17 
3 กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือแห่งชาติ. 12539
4 กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ ศูนย์แนะแนวการศึกษาและอาชีพ. 12538
5 กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ ศูนย์พัฒนาหนังสือ. 7 
6 กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ ศูนย์พัฒนาหนังสือ คณะกรรมการพัฒนาหนังสือ. 12540
7 กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ ศูนย์พัฒนาหลักสูตร. 4 
8 กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการ สถาบันภาษาไทย. 7 
9 กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการกองการวิจัย. 12536
10 กระทรวงศึกษาธิการ.กรมวิชาการสำนักงานทดสอบทางการศึกษา. 11 

      
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?