ข้อมูลบรรณานุกรม  #104276    

ความนิยม
ประเภทวัสดุ สิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ชื่อเรื่องวารสารไฟฟ้าและอุตสาหกรรม = Electricity & Industry Magazine.
ชื่อเรื่องเพิ่มเติมElectricity & Industry Magazine.
หัวเรื่องไฟฟ้า --วารสาร.
 วิศวกรรมไฟฟ้า --วารสาร.
 วิศวกรรมศาสตร์ --วารสาร.
 วิศกรรมอุตสาหกรรม --วารสาร.
 อุตสาหกรรม --วารสาร.
 วารสารภาษาไทย.
พิมพลักษณ์กรุงเทพฯ : บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย, 2544-.
rins มี :

ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 ) - ปีที่ 27 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2563) ,
เล่มที่รับล่าสุด : ปีที่ 27 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2563)
เลือกห้องสมุด :
 บาร์โค้ดเลขหมู่/เล่มที่Collectionห้องสมุดสาขาสถานที่จัดเก็บสถานะ
104276 สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่องศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ วารสาร (อาคาร 8 ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2563)สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่องศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ วารสาร (อาคาร 8 ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2563)สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่องศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ วารสาร (อาคาร 8 ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2563)สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่องศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ วารสาร (อาคาร 8 ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน 2563)สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่องศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ วารสาร (อาคาร 8 ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
  ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์ 2563)สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่องศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ วารสาร (อาคาร 8 ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน - ธันวาคม 2562)สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่องศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ วารสาร (อาคาร 8 ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม 2562)สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่องศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ วารสาร (อาคาร 8 ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 (กรกฎาคม - สิงหาคม 2562)สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่องศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ วารสาร (อาคาร 8 ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
  ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน 2562)สิ่งพิมพ์ต่อเนื่่องศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ วารสาร (อาคาร 8 ชั้น 1)   อยู่บนชั้น
12
 
เลือกห้องสมุด:
ลำดับเล่มที่ลำดับปีวันที่คาดว่าจะได้รับสำเนาสถานะห้องสมุดสาขาหมายเหตุ
ปีที่ 25 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2561 10 ม.ค. 25611รอขึ้นชั้นศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2561 10 มี.ค. 25611รอขึ้นชั้นศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2561 10 พ.ค. 25611รอขึ้นชั้นศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2561 10 ก.ค. 25611รอขึ้นชั้นศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 กันยายน - ตุลาคม 2561 10 ก.ย. 25611รอขึ้นชั้นศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 
ปีที่ 25 ฉบับที่ 6 พฤศจิกายน - ธันวาคม 2561 10 พ.ย. 25611รอขึ้นชั้นศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 
ปีที่ 26 ฉบับที่ 1 มกราคม - กุมภาพันธ์ 2562 10 ม.ค. 25621รอขึ้นชั้นศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 
ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 มีนาคม - เมษายน 2562 10 มี.ค. 25621รอขึ้นชั้นศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 
ปีที่ 26 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม - มิถุนายน 2562 10 พ.ค. 25621รอขึ้นชั้นศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 
ปีที่ 26 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม - สิงหาคม 2562 10 ก.ค. 25621รอขึ้นชั้นศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฎนครสวรรค์ 
12
เลือกฉบับวารสาร : รายการเชื่อมโยง: 34
ลำดับที่ชื่อเรื่อง
1 APLAC : 2005 สู่มาตรฐานสากลห้องปฏิบัติการไทย.
2 SGS 50 ปี ของการตรวจสอบทดสอบ และรับรองระบบในประเทศไทย.
3 TESIA สมาคมอุตสาหกรรมไฟฟ้าไทย.
4 X-Track "Powering your asset" ระบบการติดตามยานพาหนะแบบไร้สายบนแผนที่ดิจิทัลที่มีความละเอียดและถูกต้องแม่นยำที่สุดในปัจจุบัน.
5 กระบวนการแช่เย็นถนอมอาหาร Cook-chill Proecss จากฝรั่งเศส.
6 กลยุทธ์เพื่อการรองรับการแข่งขันเชิงธุรกิจเพื่อให้บริการประชาชน.
7 กังหันลม.
8 การคำนวณขนาดเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับสตาร์ทมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดใหญ่.
9 การทดสอบความต้านทานของฉนวนไฟฟ้า (Insulation Resistance Testing).
10 การบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการส่งออก.
1234
เพิ่มความเห็น
ชื่อของคุณ
ความเห็น

เพิ่มบทวิเคราะห์
ชื่อของคุณ
เนื้อหา
เพิ่มรายการ
ชื่อเรื่อง
สร้างใน
เก็บในโฟลเดอร์เดียวกันทุกรายการ
สร้างโฟลเดอร์
ชื่อโฟลเดอร์
ผลลัพธ์การเพิ่มรายการ
จองทรัพยากร
สาขาที่รับ
วันที่คาดว่าจะรับ
 
ขอใช้หนังสือด่วน
เงื่อนไข
  • 1. ส่งคำขอเวลา 8.30-11.00น รับหนังสือเวลา 16.00น.
  • 2. ส่งคำขอหลังเวลา 11.00น. รับหนังสือในวันทำการถัดไป
  • 3. ส่งคำขอ วันศุกร์ช่วงบ่าย หรือ วันเสาร์-อาทิตย์ รับหนังสือวันจันทร์ 16.00น.
  • 4. ติดต่อรับหนังสือด่วนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน ชั้น 3 *ภายใน 3 วัน*
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 2352
แผนที่ตั้งทรัพยากร
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?